Tarinani

Tarinani

Arvosta ainutlaatuisuuttasi. Sinulla on lupa loistaa!

Positiivisen Potentiaalin takana toimin minä – Paula Mäkelä – nainen, äiti, yrittäjä ja ammatillinen opettaja. Ihmisyyden eri sävyt ovat aina kiinnostaneet minua ja yritykseni onkin syntynyt vahvasta halusta auttaa ihmisiä ja yhteisöjä löytämään oma positiivinen potentiaali! Tiedän, että positiivisen psykologian avulla voimme niin yksilöinä kuin yhdessä kukoistaa ja yltää sitä kautta lähemmäksi kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Olen kahden mahtavan lapsen äiti ja antoisaa sekä opettavaista vanhemmuuden matkaa on minulla takana jo yli 20 vuotta. Luonteeltani olen positiivinen, rehellinen, ratkaisukeskeinen, empaattinen ja intuitiivinen. Teatteri ja improvisaatiotaustani on herkistänyt minut aistimaan ihmisiä kohtaamisissa ja tiedän kuinka voimakkaasti me ihmiset vaikutamme toisiimme. Psyykkinen ja fyysinen turvallisuus on minulle ensiarvoisen tärkeää ja sen vaalimista haluan opettaa myös muille. On tärkeää, että meistä jokainen saa tulla nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi sellaisena kuin on.

Oma luontainen empatiani, elämänkokemukseni sekä ammattitaitoni ovat vahvistaneet kutsumustani tukea muita matkallaan. Myötäelää, innostaa ja kannustaa positiivisen psykologian keinoin. Kohdata työyhteisöt ja yksilöt juuri heidän ainutlaatuisissa tilanteissaan ja auttaa voimaan paremmin – kukoistamaan ja hyödyntämään kaikki elämän mahdollisuudet!

Kehon ja mielen hyvinvointi

Ensimmäiseltä koulutukseltani olen urheiluhieroja ja kuntosaliohjaaja ja silloinen yritykseni Paulan Lihashuolto tarjosikin hieronta- ja liikunnanohjauspalveluita. Lähtösysäys yritykselle oli kiinnostukseni ihmisiä ja heidän hyvinvointiaan kohtaan. Tuolloin tavoitteeni oli auttaa asiakkaitani erityisesti kehon kautta – hieroa jumeja pois, auttaa purkamaan stressiä ja rentouttavan kosketuksen kautta lisätä heidän hyvinvointiaan.

Seuraava askel minulle oli sosionomin tutkinnon suorittaminen, jossa erikoistuin lastensuojeluun ja lastentarhanopettajaksi. Valmistuttuani olen työskennellyt monessa roolissa, joissa kaikissa minulle on ollut tärkeää tukea ja kannustaa yksilöitä elämän erilaisten haasteiden keskellä sekä auttaa heitä tunnistamaan omia osaamisalueitaan, vahvuuksiaan ja voimavaroja. Kokemusta minulla on työskentelystä mm. lastensuojelun perhekasvattajana, lastentarhanopettajana sekä työttömien nuorten parissa, jossa tehtäväni oli tukea, ohjata ja motivoida heitä koulutuksen ja töiden pariin. Ylemmäksi sosionomiksi valmistuin vuonna 2017 Sosiaalisen kuntoutuksen ja terveyden edistämisen johtaminen ja kehittäminen -koulutusohjelmasta.

Urani varrella olen työskennellyt myös Aseman Lapset ry:ssä, jossa olin kouluttamassa kasvatusalan ammattilaisia katusovittelijoiksi alaikäisten rikos- ja riita-asioiden sovitteluun, tehden sovittelutoimintaa myös itse. Työskentelin Aseman Lapsissa myös kiusaamiseen puuttuvassa projektissa. Viime vuodet olen toiminut yrittäjyyden ohella nuoriso-, yhteisö- ja lastenohjaajien kouluttamisen parissa ammatillisena opettajana.

Usko intuitiotasi. Luota sisuusi. Löydä heimosi.

Periaatteeni, jota valmennuksissani pyrin aina korostamaan, on jokaisen päivän, kuukauden ja vuoden merkitys. Elämässä ei ole ns. välivuosia, siis en suosittele viettämään pitkiä aikoja työssä, joka ei motivoi tai parisuhteessa, josta puuttuu jotain olennaista. Aikamme on arvokasta.

Joskus käy niinkin, että ihminen ajautuu eksyksiin unelmiensa ja arvojensa suhteen. Silloin keskustelut valmentajan kanssa voivat auttaa näkemään tilanteen, mahdollisuudet ja tulevaisuuden aivan uudessa, kirkkaammassa valossa.

Minulle on tärkeää auttaa asiakkaitani positiivisen psykologian keinoin löytämään oman elämänsä intohimot, ilon ja voiman lähteet sekä asiat, jotka saavat heidät kukoistamaan. Olemaan paras mahdollinen itsensä. Asettamaan omat rajansa. Elämään rohkeasti, rakkaudellisesti ja iloiten – sydämen ja intuition ääntä kuunnellen. Hyväksyen itsensä ja antaen tilaa myös omille haavoille. Kaikki tunteet ovat sallittuja ja ne on tunnettava sellaisina kuin ne ovat. Aitoina, arvokkaina ja kasvattavina.

Minulle on todella tärkeää luoda uusia yhteisöjä, nykyajan heimoja ja kuulua niihin toki myös itse. Ne voivat olla esimerkiksi yrittäjien verkostoja, voimaantumisheimoja naisille tai yhteisöjä, joissa lähdetään liikkumaan tai tekemään muita asioita yhdessä. Heimot tarjoavat meille mahdollisuuksia vahvistua ja tulla näkyviksi yksilöinä ja yhdessä. Terveet ja turvalliset verkostot, yhteisöt ja heimot lisäävät kukoistusta jokaisen osallistujan elämässä.

Ole rohkea. Tee elämästäsi matka, jota rakastat!

Haluan kannustaa kaikkia tekemään aktiivisesti itselle tärkeitä asioita, omista arvoista kiinni pitäen. Tee aina mitä voit, sillä tiedolla, joka sinulla on ja niin rohkeasti kuin ikinä pystyt – käytä Positiivista Potentiaaliasi!

Minä Positiivisen Potentiaalin myötä seison tukena tässä prosessissa. Autan yksilöitä ja organisaatioita näkemään omia voimavarojaan ja osaamistaan sekä hyödyntämään mahdollisuuksia kehittyä, löytää ja luoda uutta.

Sinulla on lupa loistaa!
Ota potentiaalisi käyttöön ja voit paisteellasi valaista itsesi lisäksi myös muut!

Jos koet, että voisin olla avuksi sinun tai työyhteisönne polulla kohti kukoistusta, otathan yhteyttä ja keskustellaan!

Rohkeutta ja innostusta elämääsi toivoen,

Paula Mäkelä

Tietosuojaseloste

Positiivinen Potentiaali, Y-tunnus: 1879074-1, Nummela, +358 40 764 2028, info@positiivinenpotentiaali.fi