Yrityksille & Yhteisöille

Yrityksille & Yhteisöille

Yrityksille & Yhteisöille

Positiivinen Potentiaali on sinua varten, kun haet ratkaisuja toiminnan ja työn kehittämiseen, onnistuneeseen vuorovaikutukseen ja osaamisen tunnistamiseen ja kehittämiseen. Tai neuvoja positiivisen fiiliksen luomiseen ja ylläpitämiseen.

Työyhteisövalmennuksissa haasteisiin tartutaan uusin, luovin ja energisin keinoin. Pohdimme yhdessä tapauskohtaisesti, saavutammeko tavoitteet keskusteluin, fyysisin vai psyykkisin harjoittein.

Positiivisen Potentiaalin palvelut räätälöidään kullekin asiakkaalle vastaamaan juuri oman yrityksenne tarpeisiin. Palvelut voidaan suunnata joko johdolle, esimiehille tai koko yhteisölle – juuri tarpeenne mukaan.

Alkukartoitus on maksuton. Kartoituksessa käymme läpi nykytilanteenne sekä selvitämme, mikä vaihtoehdoistamme palvelisi työyhteisönne tarpeita parhaiten. Kartoituksen jälkeen saat tarjouksen toivomastanne kokonaisuudesta.

Tutustu alla palveluihimme tarkemmin:

TYÖHYVINVOINTILUENNOT

Teemana esimerkiksi: Positiivinen työyhteisö ja sen timanttiset tekijät

Hyvinvointiteoria PERMA:n avulla tarkastelemme työyhteisön timanttiseen toimintaan johtavia tapoja. Keskitymme vahvistamaan työntekijöiden välistä yhteistyötä ja positiivisen työskentelyn mallia työssä. Teemme voimaannuttavan ja silmiä avaavan palautteenantoharjoituksen. Osallistujat pääsevät myös pohtimaan työyhteisöön ja hyvinvointiin liittyviä asioita itsekseen ja työkaverin kanssa.

ONNISTUMISET, OSAAMINEN JA UUDET OIVALLUKSET -TYÖPAJA
yrityksille / yhdistyksille / seuroille

Käydään asiakkaan toiveen mukaan läpi vuoden/kauden aikana koettuja yhteisiä onnistumisia, niihin johtaneita syitä sekä asioita, joita on hyvä hyödyntää jatkossa. Treenataan palautteenantoa ja vastaanottoa voimauttavan harjoituksen avulla. Tunnistetaan omaa ja toisten osaamista.

VUOROVAIKUTUSTREENI IMPROVISAATION KEINOIN

Hyvät vuorovaikutustaidot antavat ihmiselle sekä hänen kanssaan toimiville paljon iloa! Mitä paremmin henkilö pystyy olemaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, sitä paremmin hän saa viestinsä oikeanlaisena perille. Tiimin ja työporukan vuorovaikutustreeni on hauskaa, ilmapiiriä keventävää ja työtehoja lisäävää. Loistavaa vuorovaikutusta lähestymme niin improvisaatioharjoituksia tehden, kuin aihetta teoriatiedon pohjalta avaten sekä siitä keskustellen.

Tämä iloa kupliva paketti sopii työhyvinvointipäivään tai koulutuspäivään ja lisää ymmärrystä toimivasta vuorovaikutuksesta!

Aika alkaen 1h – koko päivä

TYÖN ILO & MOTIVAATIO –HETKET POSITIIVISEN PSYKOLOGIAN HENGESSÄ

Myönteinen mindset työpaikalle. Mikä menee hyvin? Miten voisi mennä paremmin?

Puhutaan yhdessä motivaatiosta ja työn imusta ilon kautta ja rennosti vaikkapa aamu/iltapäiväkahvien ääressä, valmentajan ohjatessa keskustelua positiivisen psykologian menetelmiä hyödyntäen.

Voidaan toteuttaa myös säännöllisesti esimerkiksi kerran kuussa sovittuna ajankohtana.

METSÄMIELI-HETKI KOKOUSPÄIVÄÄN

Tämä hetki tuo miellyttävän ohjauksen avulla luonnon hyvää tekevän vaikutuksen keskelle kokouspäiväänne. Se lisää osallistujien positiivisia tunteita, saa sykkeen laskemaan ja hengityksen kulkemaan. Metsän vihreä energia lisää myös osallistujien luovuutta!

Metsämieli-menetelmän tarkoituksena on psyykkisten ja fyysisten voimavarojen sekä mielentaitojen vahvistaminen. Luonnossa keho ja mieli pelaavatkin luontevasti yhteen. Metsämieli-menetelmä sisältää yli 100 hyvinvointi- ja liikuntaharjoitusta, joita voi soveltaa myöhemminkin omaan arkeen, itselle sopivalla tavalla.

Lisätietoa menetelmästä: www.metsamieli.fi

Hetki voidaan toteuttaa luontokuvien avulla sisätiloissa tai säästä/paikasta/osallistujien määrästä riippuen myös ulkona.

min. 30 min

METSÄMIELTÄ JA HYVINVOINTIA

Koemme luonnon terveyttä edistävän vaikutuksen menemällä metsään. Harjoittelemme yhdessä kuinka voi kehittää tietoisesti ja tavoitteellisesti oman mielen sisäisiä, hyvinvointia tukevia taitoja.

Metsämieli- tuokio voi sisältää esimerkiksi:

• harjoituksia kohti syvempää itsetuntemusta
• keinoja rentoutukseen ja mielenhallintaan
• harjoitellaan tapoja hallita ja vähentää stressiä
• virkistäytymistä ja voimavarojen tankkaamista

Tavoitteena on harjoittaa osallistujien kykyjä oman hyvinvointinsa parantamiseksi ja löytää uusia, juuri omaan arkeen sopivia hyvinvointia lisääviä tottumuksia luonnossa.

Valmennuksen sisältö on räätälöitävissä täysin toiveidenne mukaan.

Aika alkaen 1h- , hinta määräytyy ajan mukaan.

RÄÄTÄLÖIDYT VALMENNUSPAKETIT

Asiantunteva ja kokenut valmentajamme voi toteuttaa valmennuksen myös juuri teille räätälöitynä – hyvinvoinnin, tiimityön, motivaation ja yksilöiden toimintakyvyn kehittämiseksi.

Valmennuksen lähtökohta on maksuton alkukartoitus, jossa keskustellaan juuri teidän työyhteisönne tarpeista, toiveista ja haasteista. Näiden pohjalta luodaan valmennus, jossa pureudutaan teille oleellisiin osa-alueisiin – positiivisen psykologian hengessä.

Varaa maksuton kartoitus tästä.

Tietosuojaseloste

Positiivinen Potentiaali, Y-tunnus: 1879074-1, Nummela, +358 40 764 2028, info@positiivinenpotentiaali.fi